Disclaimer

De op de website en webshop van Pauline Hoekman (www.paulinehoekman.nl) getoonde informatie is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld, echter kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot, productprijzen - worden ontleend. Daarnaast kunnen wijzigingen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

Pauline Hoekman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Hoewel Pauline alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pauline Hoekman niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Pauline Hoekman worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Pauline Hoekman uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pauline Hoekman - Edelsmid & Edelsteenkundige. 

Alle rechten voorbehouden.
© Edelsmid & Edelsteenkundige Pauline Hoekman, 2010 - 2016.